• Velikonoční přání

  Prožívajíc Tajemství ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ v modlitbě vyprošuji a přeji Vám drazí farnici, nemocní, opuštění, hledající pravdu, bratři a sestry jiného vyznání: ať kročení za...

 • Biscup 2019

  Ve dnech 5. 4. - 7. 4. 2019 proběhne ve Frýdku diecézní setkání mládeže s otcem biskupem BISCUP 2019.

 • Odpustky pro duše v očistci

  Od 1. v poledne do 8. v poledne listopadu je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek...

 • I. Výročí spálení kostela v Gutech

  Mše svatá se uskuteční dne 1.8.2018 v Gutech. Ve 23:45 - Korunka k Božímu Milosrdenství a o půlnoci mše svatá: Smírná oběť za spálení Božího Těla v Gutech.

 • Novéna k Božímu milosrdenství

  V úterý 24.7.2018 začínáme devítidenní novénu k Božímu milosrdenství před výročím události spálení Božího Těla v Gutech