• Socha sv.Michaela Archanděla

  Dne 8.5.2014 bude v naším kostelíku navštívení sochy sv.Michaela Archanděla z Jeskyně Zjevení na Gargano. Mše svatá s modlitbou o uzdravení, osvobození ze závislosti a Lurdské požehnání bude v 11:00 hodin. ...

 • Modlitba řidiče (PL)

  Modlitba řidiče. Text je v polském jazyce. ...

 • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

  „Šimone, (synu) Janův, miluješ mě více než ti zde?“...

 • Oplátkové setkání s Otcem

  Přijďme společně prožít nezapomenutelné setkání svých srdcí skrze otevření se něžným dotekům Ducha Svatého, Kráse a Dobrotě Boží, radostné naději Narození Ježíše Krista, která touží být sdílená, a kterou symbolicky vyjádříme vzájemným lámáním vánočních...

 • Svěcení zvonů

  Svěcení zvonů proběhlo při mši svaté v neděli 17. listopadu 2013 v 10:00 hod. v kostele Božího Těla v Gutech. Zvony posvětil Mons. Martin David, Generální Vikář biskupství Ostravsko-Opavské.