Svěcení zvonů

Svěcení zvonů proběhlo při mši svaté v neděli 17. listopadu 2013 v 10:00 hod. v kostele Božího Těla v Gutech. Zvony posvětil Mons. Martin David, Generální Vikář biskupství Ostravsko-Opavské. 

První zvon Cyril a Medoděj s váhou 130 kg a druhý zvon św. Michał Archanioł s váhou 70 kg. Tóny jsou f/2 i a/2.

(Foto: janfelczynski.com)