Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

„Šimone, (synu) Janův, miluješ mě více než ti zde?“

Zmrtvýchvstalý Pán přináší pokoj lidem dobré vůle.

Pokoj a láska, to je velký dar Boha plného milosrdenství.

Ptál ses oane Petra, zda Tě milují.

V tuto největší Slavnost Církve

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, přeji a v modlitbě vyprošuji

celé farnosti, bratřím a sestrám jiného vyznání:

Ať Zmrtvýchvstalý Pán Ježíš naplní Vaše srdce LÁSKOU a

POKOJEM a ať Vám žehná.

P.Kazimierz Plachta