Půst před návštěvou sv.Michaela Archanděla

Kánon 1249 CIC:

       Všichni křesťané, každý svým způsobem, jsou z božího zákona povinni činit pokání; aby se určitým zachováváním pokání navzájem spojili, stanovuji se pokání, v nichž se křesťané zvláště věnuji modlitbě, konají skutky zbožnosti a lásky a také sebezápor tím, že své vlastní povinnosti věrněji plní a že zachovávají pokání újmou a zdrženlivostí od pokrmů... 

       Vyhlašujeme dny postu pro naše farníky a farníky z Ropice, Stříteže a Gutu - od pondělí 5.května do středy 7.května, tři dny před návštěvou sv. Michaela v našich farnostech. 

Půst újmy a zdrženlivosti je dobrovolný. Doporučujeme však půst o chlebu a vodě. Smyslem tohoto postu je vyprosit od Boha hojné ovoce Navštívení sv. Michaela Archanděla.

    0 results