Navštívení sochy sv.Michaela Archanděla v rodinách naší farnosti

Jako duchovní pokračování prožitého putování sochy sv. Michaela Archanděla z Gargano ve farnosti.

Navrhuji začít navštívení s malé sochy sv. Michaela v jednotlivých rodinách, domech farnosti (pro zájemce).

Začátek navštívení schody sv. Michaela Archanděla bude přímo po pobožnosti v první neděli měsíce čevna.

Navštívení je naprosto soukromé a je spojeno s podporou uctívání sv. Michaela Archanděla v rodinách.

Doba navštívení v jedné rodině: od neděle do neděle jedna rodina a pak další rodina.

Zapisovat se můžete v sakristii.

P.Kazimierz Płachta, duchovní správce

    0 results