Odpustky pro duše v očistci

Od 1. v poledne do 8. v poledne listopadu je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci.

Kromě tří obvyklých podmínek:

1. svatá zpověď

2. svaté přijímání

3. modlitba na úmysl Svatého Otce, je také podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela nebo hřbitova modlitbu Páně a vyznání víry.

 

V ostatních dnech měsíce listopadu lze takto získat odpustky částečné.

    0 results